Author Archive for Lakatos Dóra

Barcza Ildikó : „Sigeter seimma, Sigeter bleimma…” – A „szigetiség” egy kulturális antropológiai terepmunka meglátásai alapján

A tanulmány témája és célja A kilencvenes évek előtt, ha a trianoni békeszerződés következtében Magyarország határán kívülre került magyar csoportokról beszélt a magyarországi tudományos élet, az Ausztriához csatolt területek magyar lakossága meglehetősen kevés esetben került említésre. Az elmúlt évtizedben egyre…

A. Gergely András – Boglár Lajos retro

Immár erős tíz éve ment el, idén lenne 86 éves Boglár Lajos – amit bizonnyal nem sokallna –, hanem ismeretes tempójában járná a tennivalók, szervezni érdemes, emberközeli világok még járható (vagy épp már mások által járhatatlanná tett) útjait. Arcokat keresne,…

Még írásokra vár a Lapozó új száma!

A téli szám szerkesztése-közreadása átcsúszott a tavaszba, így márciusban még nyitva a Lapozó új száma mindenki számára, aki szívesen adná közre munkáit az AntroPort oldalain! A cím a régi: ladora@freemail.hu Lakatos Dóra http://dora-joga.net/

A.Gergely András – Egy kijelentés a Jelentésről

Fergeteges. Kijelentésként csak ennyi. A szó és tartalma pedig vastagon tele egyéb jelentésekkel. Feljelentésekkel, bejelentésekkel, üzenetbővítésekkel, átírásokkal, összeolvasásokkal, visszaértelmezésekkel, rejtett kapcsolódási szálakkal, asszociációkkal, kreatív jelentésficamokkal, kósza kijelentésekkel, önkényes átjelölésekkel, indirekt kommunikációs lózungokkal, történelmi sugallatokkal, újraértelmezett panoptikumokkal. Alakok, fények, tények, árnyak.…

Ilyés Zoltán – A kulturális kontaktzóna történeti változásai a Székelyföld keleti peremvidékén, az egykori Csík megyében

Bevezetés Áttekintésünkben a történeti Csík megye etnikai térszerkezetének, kulturális kontaktzónáinak változásait kívánjuk bemutatni a népszámlálási adatokkal és egyházmegyei sematizmusokkal jól dokumentált 1850-1944 közötti időszakban. A részletes községszerinti adatsorok és a telepek helyenként rendelkezésre álló adatai segítségével megkíséreljük térbelileg megragadni a…