Bényi Emese: Hailé Szelasszié és a rasztafári mozgalom

„Bekukkantottam minden autóba, míg végül megláttam őt, azt a kis embert katonai egyenruhában és a katonákra jellemző sapkaviseletben. A raszták úgy hitték, hogyha fekete királyukra pillantanak, fekete Istenüket is meglátják benne. Amikor egészen közelről megnéztem, azt kérdeztem magamtól, hogy valóban ez lenne az az ember, akit Istenükként tisztelnek? Teljesen megbolondultak. Látva őt, nem akartam elhinni, hihetetlenek tűnt. Nem volt más, mint egy egyszerű, alacsony kis ember katonai egyenruhában. (…) Hailé Szelasszié felém fordult, és integetett. Valami fekete jelet fedeztem fel a tenyerén. És akkor eszembe jutott, ó Istenem, hogy a Biblia is azt írja, hogy a szög nyomairól ismered majd fel őt.”

Rita Marley Bob Marleyről szóló könyve pár évvel ezelőtt került a kezeim közé, és már akkor meglepődve olvastam benne az Etióp császár, Hailé Szelasszié és a rasztafári mozgalom erős kapcsolatáról. A császárról, akit élő istenként tiszteltek, és a halálával sem kérdőjelezték meg sokan emberi mivoltát. Többen úgy hiszik, hogy halála után istenük most Menen császárnéval Zion hegyének legmagasabb pontján ül, és várják az igazság idejét. Dolgozatomban Hailé Szalasszié szerepét igyekszem kifejteni a rasztafári mozgalom ismertetése során, majd politikai tevékenységére fektetem a hangsúlyt. Először végigkövetem a rasztafári mozgalom kialakulását, majd idézek néhány releváns megközelítést a társadalmi mozgalmak antropológiai vizsgálatával kapcsolatban. E bevezető után rátérek dolgozatom fő tárgyára, Hailé Szelasszié személyére, akinek politikáját, személyiségét, hatalmát, kultuszát, császárságát, viselkedését elemzem.

Dolgozatom megírásában segítségemre voltak a politikai antropológia témáján belül publikált könyvek és esszék, különös tekintettel A.Gergely András: Politikai antropológia. Interdiszciplináris közelítések című könyve, Csepeli György: A hatalom anatómiája című kötete, és Zentai Violetta szöveggyűjteménye.

A teljes szöveg letöltése PDF formátumban: benyiemese-rasztafari