Antroport Lapozó 2016 ősz

Törőcsik Judit – “Újtáltos” közösségek Magyarországon

saman1

Korábbi dolgozatom, melyben egy újrateremtett rítus szimbólumrendszerét vizsgáltam női-, illetve vegyes izzasztókunyhókon keresztül, azt az érdekes eredményt tárta fel, mely szerint a „neosamanisztikus” mozgalmak identitásteremtő funkciói hazánkban jellemzően a nemek szerint csoportosulnak. Empirikus kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy bár mindkét…

Hódi Adrienn Dóra: A tuaregek kultúraváltozása a 19-20. század fordulójától napjainkig – a globalizációs és modernizációs folyamatok tükrében

tuareg

Bevezetés Dolgozatom témájául a tuaregek kultúraváltozását választottam a 19-20. század fordulójától napjainkig. Azért döntöttem e téma mellett, mert – bár az utóbbi években a tuaregek gyakran szerepelnek a hazai híradásokban észak-afrikai konfliktusok kapcsán – Magyarországon nagyon kevés azoknak a száma,…

A. Gergely András: Hűha-vita Lajtai Lászlóval

vita

Megértő, méltányos, de kritikus hozzászólást tervezek Lajtai László antropológiai társaságunk konferenciájáról a Tabulában napvilágot látott írásához. Szakmai vitát mondanék meghatározó jelzőként – lényegében, de mégsem tisztán „szaktudományit”, s megértőt előbb, mint lefegyverzőt. Szó nélkül hagyni talán az utókor értetlenségét vonná magára,…

Bényi Emese: Hailé Szelasszié és a rasztafári mozgalom

rastafari

„Bekukkantottam minden autóba, míg végül megláttam őt, azt a kis embert katonai egyenruhában és a katonákra jellemző sapkaviseletben. A raszták úgy hitték, hogyha fekete királyukra pillantanak, fekete Istenüket is meglátják benne. Amikor egészen közelről megnéztem, azt kérdeztem magamtól, hogy valóban…

Halmos István: A piaroa Carmen énekel

halmos

1968 január végén és február elején közel két hetet töltöttem egy Temblador (angolna) nevű helyen, Puerto Ayacuchotól, Território Federal Amazonas tartomány székhelyétől mintegy másfél órás autóútra. Ez a hely régebben szorosan beletartozott a piaroa indiánok területébe, de a szaléziánus misszió…

Gonda Viktória: Történelem fekete-fehérben

berlin

A dolgozat két kortárs, a történeti narratívába illeszthető képregény, Jason Lutes Berlin-A kövek városa (2003) és Art Spiegelman Maus (1991) című munkáinak bemutatására vállalkozva a történelmi kataklizmákat ábrázoló szépirodalom egyik alrendszerének technikáit szemügyre véve a kultúra és a közösség viszonyának…

Csillik Blanka: Tömbmagyarság a szórványban – kettős félnyelvűség?

ujvidek

Vajdaság hagyományokban, szokásokban gazdag, színes multikulturális, interetnikus közeg, valóságos kulturális antropológiai „kincsesbánya”. Vélhetően a délszláv válság okán a térség ilyen szempontú, tudományos felderítése rövidtávú múltra tekint vissza. Bálint István író recenziójában „első fecskének” nevezi Hajnal Virág és Papp Richárd 2004-ben kiadott…