AntroPort Lapozó 2016 tél-tavasz

A. Gergely András: Valóságfilmek narratív antropológiája – Születésnapi üdvözletként az 50 éves Balázs Béla Stúdiónak

Írásom résztanulmány csupán, egy nagyobb munka töredéke. Aktualitását most az adja e kiemelésnek, hogy félszázados lett a BBS, a pályakezdő filmesek stúdiója, mely egyúttal a hazai dokumentumfilmezés szinte egyetlen olyan fóruma, ahol a „szociológiai filmprogram” eredményeként, azt megelőzően és követően…

Sebály Bernadett: Vallás a személyes narratívák tükrében – A római katolikus katekumenátus intézményének kulturális antropológiai elemzése

Bevezetés A kutatásom tárgyát képező katekumenátus csoportba kísérőként kerültem. Egy ismerősöm a lánya megkeresztelésére készült, amihez az egyházjog őt is a katekumenátus elvégzésére kötelezte. Elkísértem, mert vitt az érdeklődés, tudni akartam, hogyan kommunikál ma hitről, katolicizmusról az egyház. A katekumenátus…

Ralph Linton: Státus és szerep – Koronczay Barbara fordítása

Az előző fejezetben megtárgyaltuk a társadalom természetét, és rámutattunk, hogy a társadalmak működése függ az egyének vagy csoportok között kialakult kölcsönös viselkedésformák jelenlététől. Az ilyen kölcsönös viselkedésformák jelenléte esetén a szélsőséges helyzeteket szaknyelven státuszoknak – „statuses” – hívjuk.  A státus…

Barcza Ildikó : „Sigeter seimma, Sigeter bleimma…” – A „szigetiség” egy kulturális antropológiai terepmunka meglátásai alapján

A tanulmány témája és célja A kilencvenes évek előtt, ha a trianoni békeszerződés következtében Magyarország határán kívülre került magyar csoportokról beszélt a magyarországi tudományos élet, az Ausztriához csatolt területek magyar lakossága meglehetősen kevés esetben került említésre. Az elmúlt évtizedben egyre…

A. Gergely András – Boglár Lajos retro

Immár erős tíz éve ment el, idén lenne 86 éves Boglár Lajos – amit bizonnyal nem sokallna –, hanem ismeretes tempójában járná a tennivalók, szervezni érdemes, emberközeli világok még járható (vagy épp már mások által járhatatlanná tett) útjait. Arcokat keresne,…