Tanulmányok

Hódi Adrienn Dóra: A tuaregek kultúraváltozása a 19-20. század fordulójától napjainkig – a globalizációs és modernizációs folyamatok tükrében

Bevezetés Dolgozatom témájául a tuaregek kultúraváltozását választottam a 19-20. század fordulójától napjainkig. Azért döntöttem e téma mellett, mert – bár az utóbbi években a tuaregek gyakran szerepelnek a hazai híradásokban észak-afrikai konfliktusok kapcsán – Magyarországon nagyon kevés azoknak a száma,…

Bényi Emese: Hailé Szelasszié és a rasztafári mozgalom

„Bekukkantottam minden autóba, míg végül megláttam őt, azt a kis embert katonai egyenruhában és a katonákra jellemző sapkaviseletben. A raszták úgy hitték, hogyha fekete királyukra pillantanak, fekete Istenüket is meglátják benne. Amikor egészen közelről megnéztem, azt kérdeztem magamtól, hogy valóban…

Halmos István: A piaroa Carmen énekel

1968 január végén és február elején közel két hetet töltöttem egy Temblador (angolna) nevű helyen, Puerto Ayacuchotól, Território Federal Amazonas tartomány székhelyétől mintegy másfél órás autóútra. Ez a hely régebben szorosan beletartozott a piaroa indiánok területébe, de a szaléziánus misszió…

Gonda Viktória: Történelem fekete-fehérben

A dolgozat két kortárs, a történeti narratívába illeszthető képregény, Jason Lutes Berlin-A kövek városa (2003) és Art Spiegelman Maus (1991) című munkáinak bemutatására vállalkozva a történelmi kataklizmákat ábrázoló szépirodalom egyik alrendszerének technikáit szemügyre véve a kultúra és a közösség viszonyának…

Csillik Blanka: Tömbmagyarság a szórványban – kettős félnyelvűség?

Vajdaság hagyományokban, szokásokban gazdag, színes multikulturális, interetnikus közeg, valóságos kulturális antropológiai „kincsesbánya”. Vélhetően a délszláv válság okán a térség ilyen szempontú, tudományos felderítése rövidtávú múltra tekint vissza. Bálint István író recenziójában „első fecskének” nevezi Hajnal Virág és Papp Richárd 2004-ben kiadott…

A. Gergely András: Valóságfilmek narratív antropológiája – Születésnapi üdvözletként az 50 éves Balázs Béla Stúdiónak

Írásom résztanulmány csupán, egy nagyobb munka töredéke. Aktualitását most az adja e kiemelésnek, hogy félszázados lett a BBS, a pályakezdő filmesek stúdiója, mely egyúttal a hazai dokumentumfilmezés szinte egyetlen olyan fóruma, ahol a „szociológiai filmprogram” eredményeként, azt megelőzően és követően…