Kunt Gergely – “AKI URALJA A JELENT, AZ URALJA A MÚLTAT IS” – Összehasonlító politikai kultusztörténet – 4. (2014)

lajoskossuth

A KUTATÁS KERETEI
E kiadvány főcímeként felhasznált jelmondat George Orwell 1984 című könyvéből származik, amely látványosan bemutatja, hogy az Óceániában uralkodó Párt hogyan próbálta a múltat úgy idomítani, hogy az legitimációs céljainak megfeleljen. A múlt viszonylagos, mint ahogy az idézet is mutatja. A mindenkori politikai hatalom céljaitól függ az, hogy mit tekint múltnak, s annak mely szereplőit, történéseit milyen, a jelenhez szóló tartalommal, pozitív vagy negatív értékkel ruházza fel. Ebben az áttekintésben a múlt viszonylagosságát kívánjuk vizsgálni személyek, események változó interpretálásának elemzésével, politikai rendszereken átnyúlóan, iskolai tankönyvek tükrében.

Az újonnan létrejött politikai rendszerek, új államok, nemzetek esetében a hagyományteremtés alapköve a nemzeti múlt lojális interpretálásának megkonstruálása. Ez intézményes keretek között tankönyvekben kerül átadásra a saját nemzeti tradíciók alapkövét képezve. Így az új történelem tankönyvek kiadásának legfőbb funkciója, hogy a történelmet az új politikai értékrendnek, ideológiának megfelelően „átírja”, s a nemzedékek során ennek átvételére és szinte kizárólagos elterjedésére az első lépést megtegye. A tankönyv a politikai lojalitás és a kultuszok megteremtésének alapköve, a történelmi legitimitás konstruálásának egyik eszköze. Ez az első pillér, amely alapján elvárja a politikai hatalom, hogy a társadalom a tankönyv által nyújtott lojális történelemszemlélettel forduljon mind feléje, mind az értékrendjét képviselő emlékművek, ünnepek felé, e „sugalmazott” kontextusban értelmezze azokat, s azonosuljon velük. A politikai hatalom szemszögéből az tekinthető lojálisnak, aki a tankönyvek – és úgyszintén a rendszer ideológiáját tükröző kiadványok – személetét és valóságtartalmát kritika nélkül a sajátjának fogadja, azonosul velük, s a múltban ezek alapján tájékozódik.

A politikai hatalom mind a baráti nemzetekről, szövetségesekről, mind pedig az ellenséges országokról és népekről aktuális érdekeinek megfelelő képet igyekszik kialakítani a tankönyvekben. A hatalom öndefiniálására, céljainak meghatározására már a tankönyvekben is sor kerül, akárcsak a vezető alkalmasságának, szellemi, fizikai rátermettségének, sőt kiválasztottságának bizonyítására.

Teljes szöveg letöltése:Kunt Gergely Kultusztortenet

 

Antroport könyvek

Kiadja az Antroport, Budapest.

ISBN 978-615-80003-4-5
ISSN 2416-0121

Szaktudományi partner: Magyar Kulturális Antropológiai Társaság

Etnoregionális Műhelye, ELTE TÁTK Kulturális Antropológia Tanszék

Felelős szerkesztő: A.Gergely András

Felelős kiadó: Lakatos Dóra