Zsidniland - A zsidó kulturális tér Közép-Európa városaiban. Egy új értelmezési lehetőség.Zsidniland - A zsidó kulturális tér Közép-Európa városaiban. Egy új értelmezési lehetőség.

            A berlini fal leomlása, a szocialista rezsimek bukása óta figyelemre méltó jelenségnek lehetünk szem- és fültanúi Közép-Európában zsidó fesztiválok, rendezvények, boltok, éttermek, városnézések formájában. Elsősorban Berlinben, Krakkóban és Prágában érhető tetten a zsidó kultúra, pontosabban a zsidó kultúra bizonyos közismert elemeivel zsonglőrködő kulturális tér kialakulása és virágzása. E kulturális tér legfőbb ismérve az, hogy többnyire semmiféle kapcsolatban nem áll zsidó személyekkel, szervezetekkel, intézményekkel – így a zsidó kultúrán és életen kívül szerveződő árnyékzsidó (schattenjüdisch) tér mibenlétét többnyire nem zsidók, illetve nem zsidó intézmények határozzák meg. Feltűnő, hogy e zsidó kulturális tér virágzása leginkább olyan országokban figyelhető meg, mint Lengyelország és Németország, ahol a holokauszt óta nincs számottevő zsidó jelenlét.
            Az 1980-as évek óta több olyan tanulmány született, amely elsősorban az USA-ra, illetve Nyugat-Európára, azon belül is az NSZK-ra koncentrálva írta le ezt a jelenséget. A zsidó kultúra, valamint a holokauszt iránti érdeklődés nem véletlenül lobbant fel a hallgatás hosszú évtizedei után az Egyesült Államokban, majd Németországban is. Az 1979-ben bemutatott, négyrészes Holocaust – The Story of the Family Weiss című amerikai tévéfilm széles körben törte át a holokausztot övező hallgatást és irányította a figyelmet a zsidó kultúrára.

A teljes szöveg letöltése...