Marvin Harris: Kultúra, ember és természet – Kővári Pál fordítása

E fejezetben szembeállítjuk a horda- és falutársadalmak politikai életének jellemzőit a törzsek és államok tulajdonságaival. Megvizsgáljuk annak elfogadott elméletét, hogy miként zajlott le a horda- és falutársadalmak átalakulása törzsekké és államokká. Ezen kívül megvizsgáljuk a fizikai kényszerítés és a gondolatbefolyásolás finomabb formáinak az egyenlőtlenségek és a fennálló állapot (status quo) megőrzésében játszott szerepét az ősi és a modern társadalmakban.

A teljes szöveg letöltése Pdf formáumban: Marvin Harris – Kultura

A szöveg másodközlés, eredeti forrás: Marvin Harris: Az állam politikai gazdaságtana Budapest, MTA Poltikai Tudományok Intézete, 2002, n.a, (leltári szám: 4352)

A szöveg kizárólag oktatási céllal használható fel!