Marvin Harris: Kultúra, ember és természet – Kővári Pál fordítása

E fejezetben szembeállítjuk a horda- és falutársadalmak politikai életének jellemzőit a törzsek és államok tulajdonságaival. Megvizsgáljuk annak elfogadott elméletét, hogy miként zajlott le a horda- és falutársadalmak átalakulása törzsekké és államokká. Ezen kívül megvizsgáljuk a fizikai kényszerítés és a gondolatbefolyásolás…

Ralph Linton: Státus és szerep – Koronczay Barbara fordítása

Az előző fejezetben megtárgyaltuk a társadalom természetét, és rámutattunk, hogy a társadalmak működése függ az egyének vagy csoportok között kialakult kölcsönös viselkedésformák jelenlététől. Az ilyen kölcsönös viselkedésformák jelenléte esetén a szélsőséges helyzeteket szaknyelven státuszoknak – „statuses” – hívjuk.  A státus…

Barcza Ildikó : „Sigeter seimma, Sigeter bleimma…” – A „szigetiség” egy kulturális antropológiai terepmunka meglátásai alapján

A tanulmány témája és célja A kilencvenes évek előtt, ha a trianoni békeszerződés következtében Magyarország határán kívülre került magyar csoportokról beszélt a magyarországi tudományos élet, az Ausztriához csatolt területek magyar lakossága meglehetősen kevés esetben került említésre. Az elmúlt évtizedben egyre…