A.Gergely András – Egy kijelentés a Jelentésről

Fergeteges. Kijelentésként csak ennyi. A szó és tartalma pedig vastagon tele egyéb jelentésekkel. Feljelentésekkel, bejelentésekkel, üzenetbővítésekkel, átírásokkal, összeolvasásokkal, visszaértelmezésekkel, rejtett kapcsolódási szálakkal, asszociációkkal, kreatív jelentésficamokkal, kósza kijelentésekkel, önkényes átjelölésekkel, indirekt kommunikációs lózungokkal, történelmi sugallatokkal, újraértelmezett panoptikumokkal. Alakok, fények, tények, árnyak.…

Ilyés Zoltán – A kulturális kontaktzóna történeti változásai a Székelyföld keleti peremvidékén, az egykori Csík megyében

Bevezetés Áttekintésünkben a történeti Csík megye etnikai térszerkezetének, kulturális kontaktzónáinak változásait kívánjuk bemutatni a népszámlálási adatokkal és egyházmegyei sematizmusokkal jól dokumentált 1850-1944 közötti időszakban. A részletes községszerinti adatsorok és a telepek helyenként rendelkezésre álló adatai segítségével megkíséreljük térbelileg megragadni a…