A. Gergely András – Műhelykiadványok, új etnológia és szakrális interpretációk

Absztrakt Az ismertető egy vallásnéprajzi kutatóműhely, egyetemi tanszék és kiadó által közreadott könyveket mutat be, melyek az etnológiai tudás újabb trendjeit, irányzatait tükrözik a Szegedi Tudományegyetemen. Fókuszukban a szimbolikus politikák, etnoföldrajzi és kartográfiai feltárásmódok, kortárs hősök és média-interpretációit, vallási közösségek…

Sipos Lilla – “Tekintetem a modern világra szegeződik, míg szívem a hagyományaimban dobog” – Interkulturalitás egy kazakisztáni egyetem közösségén belül

Dolgozatomban egy kazakisztáni egyetem közösségének életébe szeretnék betekintést nyújtani. Öt hónapot töltöttem Almaty‐ban, Kazakisztán második legnagyobb városában, melyet az ország kulturális fővárosaként is szoktak emlegetni. Ez idő alatt a KIMEP (Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research) egyetem kollégiumában…

Somodi Éva – A deszki szerb identitás kulturális antropológiai nézőpontból

Bevezetés Dolgozatomban a deszki szerb közösséget, s tagjainak identitását kívánom bemutatni, mellyel célom, hogy ismertessem a közösség kultúráját és hagyományait, vázoljam a település szerb lakóinak identitását meghatározó tényezőit, illetve szemléltessem a faluban tapasztalható interetnikus viszonyokat. Ezzel összefüggésben kutatásom során különös…

Röser Éva Adél – A Krisna-tudatban nevelt gyerekek szocializációja Magyarországon

Bevezetés A rendszerváltás óta Magyarországon is megjelent új vallási mozgalmakat közösségi jelleg és olyan normatív vallási elvek jellemzik, amelyeket híveik önszántukból gyakorolnak. Az eltelt huszonöt év alatt azonban ezen vallásos mozgalmak tagjai kiegészültek a hívők gyermekeivel, akik nem maguktól, hanem…

Récsei Petra Kaludia – A fénymunkások szolgálata – Út a boldogsághoz

Bevezetés Szakdolgozatomban a fénymunkásokat fogom bemutatni, akik egy különleges közösséget  alkotnak nem csak Magyarországon, hanem saját bevallásuk szerint az egész világon. A spiritualizmus képviselőiként tekintenek önmagukra, ami egy olyan vallási mozgalom, mely az Egyesült Államokból indult útjára a 19. században,…