Sebály Bernadett: Vallás a személyes narratívák tükrében – A római katolikus katekumenátus intézményének kulturális antropológiai elemzése

katek1-jpg

Bevezetés A kutatásom tárgyát képező katekumenátus csoportba kísérőként kerültem. Egy ismerősöm a lánya megkeresztelésére készült, amihez az egyházjog őt is a katekumenátus elvégzésére kötelezte. Elkísértem, mert vitt az érdeklődés, tudni akartam, hogyan kommunikál ma hitről, katolicizmusról az egyház. A katekumenátus…

Marvin Harris: Kultúra, ember és természet – Kővári Pál fordítása

salamon

E fejezetben szembeállítjuk a horda- és falutársadalmak politikai életének jellemzőit a törzsek és államok tulajdonságaival. Megvizsgáljuk annak elfogadott elméletét, hogy miként zajlott le a horda- és falutársadalmak átalakulása törzsekké és államokká. Ezen kívül megvizsgáljuk a fizikai kényszerítés és a gondolatbefolyásolás…

Ralph Linton: Státus és szerep – Koronczay Barbara fordítása

ilintor001p1

Az előző fejezetben megtárgyaltuk a társadalom természetét, és rámutattunk, hogy a társadalmak működése függ az egyének vagy csoportok között kialakult kölcsönös viselkedésformák jelenlététől. Az ilyen kölcsönös viselkedésformák jelenléte esetén a szélsőséges helyzeteket szaknyelven státuszoknak – „statuses” – hívjuk.  A státus…

Barcza Ildikó : „Sigeter seimma, Sigeter bleimma…” – A „szigetiség” egy kulturális antropológiai terepmunka meglátásai alapján

burgenland

A tanulmány témája és célja A kilencvenes évek előtt, ha a trianoni békeszerződés következtében Magyarország határán kívülre került magyar csoportokról beszélt a magyarországi tudományos élet, az Ausztriához csatolt területek magyar lakossága meglehetősen kevés esetben került említésre. Az elmúlt évtizedben egyre…