Tompa Réka – Kóserság és identitás a Vasvári Pál utcai zsinagóga közösségében

kosher

Bevezetés Tanulmányom a zsidó vallásgyakorlásnak egy olyan ágával foglalkozik, melyben az alapvető rendelkezések már meghatározottak, viszont kapcsolódik hozzá számos hagyománybeli utasítás és egyéni döntésekből eredő cselekedetek. Írásomban a zsidó vallás étkezéssel és ételekkel kapcsolatos előírásait vizsgálom. Az étkezések azok a…

Túróczi Ildikó – Keresztény temetés egy kameruni faluban – maszkokkal

turoczi

(avagy kereszténység és törzsi hagyományok békés egymás melletti léte Esu-ban, ahogy változnak az idők) Önkéntes orvosként dolgoztam Kamerunban, egy harmincezer lelket számláló tartományban. Az itt lakók nagyon vallásosak, többnyire keresztények, hallottam mindjárt az első napokban. Hagyományos orvosok, akik gyógyító szellemek…

Horváth Gergő – A Káli-medence „vidéke” – avagy a „vidék” közgondolkodásbeli átértékelődésének egy példája

kali

Bevezetés — problémafelvetés Az indusztriális társadalom átrendeződésének, „posztindusztrialitásba” való átmenetének számos jele van. Az átmenet –talán legfontosabb– jellemzője, hogy megváltoznak azok a kategóriák, amelyek mentén a társadalom az eddigiekben megszerveződött. A hajdani, munkára, foglalkozásra épülő modell helyett új struktúra alakul(t)…

Vágott Judit – Samba de Budapeste – Brazil kultúra Budapesten kulturális antropológiai nézőpontból

samba1

Bevezetés Nincs könnyű feladata annak az antropológusnak, aki első akar lenni társadalmában különböző kultúrák, közösségek, egy-egy társadalmi jelenség kutatásában. Szerénytelenül állíthatom, hogy én is erre adtam a fejem, amikor elhatároztam, hogy a Budapesten élő brazil bevándorlókról fogom írni a szakdolgozatomat.…