Törőcsik Judit – “Újtáltos” közösségek Magyarországon

saman1

Korábbi dolgozatom, melyben egy újrateremtett rítus szimbólumrendszerét vizsgáltam női-, illetve vegyes izzasztókunyhókon keresztül, azt az érdekes eredményt tárta fel, mely szerint a „neosamanisztikus” mozgalmak identitásteremtő funkciói hazánkban jellemzően a nemek szerint csoportosulnak. Empirikus kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy bár mindkét…

Hódi Adrienn Dóra: A tuaregek kultúraváltozása a 19-20. század fordulójától napjainkig – a globalizációs és modernizációs folyamatok tükrében

tuareg

Bevezetés Dolgozatom témájául a tuaregek kultúraváltozását választottam a 19-20. század fordulójától napjainkig. Azért döntöttem e téma mellett, mert – bár az utóbbi években a tuaregek gyakran szerepelnek a hazai híradásokban észak-afrikai konfliktusok kapcsán – Magyarországon nagyon kevés azoknak a száma,…