Lőrinczi Tünde – A részvétel gyakorlatai és az elismerés politikája egy budapesti roma gyülekezetben

Bevezető gondolatok A nyugat-európai roma közösségek többségében az 1950-es évek elejétől egyre hangsúlyosabban jelenlévő vallási ébredés egybeesett az etnikai ébredés folyamataival, azaz a roma etnikai önszerveződések, polgárjogi mozgalmak és nemzetépítési gyakorlatok egyre meghatározóbb jelenlétével. Az elismerés politikájának két típusa ideológiailag…

Kisőrsi Zsófia – Osztályok között elveszve? – A Szimbiózis Fesztivál keretei között tartott előadás leirata

„Még nem ipari munkás, de már nem is régi falusi szemléletű” – írták az ingázókról a hatvanas években. Kik lehettek ők, az államszocializmus ingázói? Két osztály között megrekedt emberek? Kétlakiak? Paraszt munkások? Falusi prolik? Számos egymásnak ellentmondó diskurzust ismerünk velük…

Farkas Judit ‒ Vásárhelyi Ágnes : Előszó az Antroport Lapozó Alternatív közösségek, közösségi alternatívák című tematikus blokkjához

A pécsi Néprajz ‒ Kulturális Antropológia Tanszéken 2014-ben Farkas Judit egyetemi adjunktus vezetésével doktoranduszokból álló kutatócsoport alakult Alternatív közösségek, közösségi alternatívák névvel. A csoport a modern közösségszerveződési formák vizsgálatát tűzte ki céljául. A közösségek vizsgálata a társadalomtudományoknak, így a kulturális…