AntroPort Lapozó 2016 tél-tavasz

A.Gergely András – Egy kijelentés a Jelentésről

Fergeteges. Kijelentésként csak ennyi. A szó és tartalma pedig vastagon tele egyéb jelentésekkel. Feljelentésekkel, bejelentésekkel, üzenetbővítésekkel, átírásokkal, összeolvasásokkal, visszaértelmezésekkel, rejtett kapcsolódási szálakkal, asszociációkkal, kreatív jelentésficamokkal, kósza kijelentésekkel, önkényes átjelölésekkel, indirekt kommunikációs lózungokkal, történelmi sugallatokkal, újraértelmezett panoptikumokkal. Alakok, fények, tények, árnyak.…

Ilyés Zoltán – A kulturális kontaktzóna történeti változásai a Székelyföld keleti peremvidékén, az egykori Csík megyében

Bevezetés Áttekintésünkben a történeti Csík megye etnikai térszerkezetének, kulturális kontaktzónáinak változásait kívánjuk bemutatni a népszámlálási adatokkal és egyházmegyei sematizmusokkal jól dokumentált 1850-1944 közötti időszakban. A részletes községszerinti adatsorok és a telepek helyenként rendelkezésre álló adatai segítségével megkíséreljük térbelileg megragadni a…

A. Gergely András – Műhelykiadványok, új etnológia és szakrális interpretációk

Absztrakt Az ismertető egy vallásnéprajzi kutatóműhely, egyetemi tanszék és kiadó által közreadott könyveket mutat be, melyek az etnológiai tudás újabb trendjeit, irányzatait tükrözik a Szegedi Tudományegyetemen. Fókuszukban a szimbolikus politikák, etnoföldrajzi és kartográfiai feltárásmódok, kortárs hősök és média-interpretációit, vallási közösségek…

Sipos Lilla – “Tekintetem a modern világra szegeződik, míg szívem a hagyományaimban dobog” – Interkulturalitás egy kazakisztáni egyetem közösségén belül

Dolgozatomban egy kazakisztáni egyetem közösségének életébe szeretnék betekintést nyújtani. Öt hónapot töltöttem Almaty‐ban, Kazakisztán második legnagyobb városában, melyet az ország kulturális fővárosaként is szoktak emlegetni. Ez idő alatt a KIMEP (Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research) egyetem kollégiumában…

Somodi Éva – A deszki szerb identitás kulturális antropológiai nézőpontból

Bevezetés Dolgozatomban a deszki szerb közösséget, s tagjainak identitását kívánom bemutatni, mellyel célom, hogy ismertessem a közösség kultúráját és hagyományait, vázoljam a település szerb lakóinak identitását meghatározó tényezőit, illetve szemléltessem a faluban tapasztalható interetnikus viszonyokat. Ezzel összefüggésben kutatásom során különös…